kognitivní poruchy

Poruchy duševní proces týkající se myšlení, uvažování a úsudku.

Kód deskriptoru: F03.087.250

Psychiatrie a psychologie
F03.087.200 - amnézie
F03.087.250 - kognitivní poruchy
F03.087.250.100 - poruchy sluchové percepce
F03.087.250.400 - Huntingtonova nemoc
F03.087.250.700 - mírná kognitivní porucha
F03.087.300 - poruchy vědomí
F03.087.350 - delirium
F03.087.400 - demence
F03.087.700 - dyslexie získaná

Zpět na MeSH strom

Podrobné informace o nemoci

Neepileptické záchvaty

Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) jsou stavy, které připomínají epileptický záchvat, ale bez typických elektrických výbojů spojených s epilepsií. Jsou psychologického původu a také jedním z typů neepileptického...

Huntingtonova choroba

Nemoc, která je známá také jako Huntington nebo zkráceně jen HD. V 19. století byla známá jako Huntingtonova chorea. Název vychází z příjmení amerického lékaře, který ji poprvé popsal (roku 1872). Jedná se o vzácné onemocnění,...

Úzkost

Úzkost může být jako samostatná diagnóza nebo projev některé z vážných onemocnění. Jestliže je přítomna úzkost, není s vaším tělem či psychikou něco v pořádku a je nutné tento příznak řešit. Úzkost jako samostatné...

Delirium tremens

Delirium tremens je nejčastější psychóza provázející alkoholismus. Je možné říci, že se jedná o „šílenství“ z nedostatku, nedodání alkoholu. Delirium tremens provází halucinace tělesné i smyslové. Fyzické...

Demence

Demence je vážné onemocnění mozku, způsobené degenerativními změnami v mozkové tkáni především ve vyšším věku. Demenci způsobují zejména Alzheimerova a Huntingtonova nemoc. Příznaky demence Mezi příznaky demence patří...


Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně.

pletení a háčkování