Magazín zdraví

Jak rozpoznat opožděný vývoj dítěte

Každé dítě se rodí s již danými schopnostmi. Nicméně většina jeho vývoje je stále ještě před ním. Je potřeba množství malých vývojových kroků v různých oblastech, dokud se závislé dítě nestane nezávislým člověkem....

Nemoci podle krevních skupin

V současnosti se stále více lidí zajímá o svoji krevní skupinu. K tomuto počínání je mohou přimět nejrůznější důvody nebo nešťastné situace. Na ty většinou se snaží člověk zapomenout a úplně je vytěsnit ze svého...

Čím nahradit bílý cukr

Cukr je významná ingredience, která se přidává do nejrůznějších sladkých dezertů, marmelád, džemů, mnoho jiných pokrmů, potravin a slazených nápojů. Dávka cukru nemůže chybět ani v klasickém pečivu. Ukazuje se, že tato...

Zácpa u dětí

Zácpa je nesnadné vyprazdňování stolice cca jednou za tři dny. Je však důležité brát v potaz i příjem potravin a tekutin. Pokud je příjem potravin nízký může docházet k vyprazdňování méně často jako u vyššího příjmu....

Co dělat proti chrápání

Chtěli byste spát, ale někdo z vašich blízkých v pokoji vydává nepříjemné zvuky? Ty můžete vnímat jako obtěžující hluk. Tyto zvuky se v nočním klidu rozléhají po celém bytě či domě. Tento rámus vás ruší a nenechá vás...

Otrava mločím jedem

Letní měsíce nám nabízí vskutku pestrou řadu zážitků. Některé nás mile překvapí a na ně pak dlouho s povděkem vzpomínáme. Na jiné bychom nejraději velice rychle zapomněli. Nejinak tomu je v situaci, když se člověk...

Otrava sinicemi

Sinice jsou mikroskopické organismy z třídy cyanophyceae. Tento druh lze pokládat za jednobuněčnou autotrofní a prokaryotickou formu života. Ve skutečnosti jde o prastaré fotosyntetické bakterie, které mají úžasnou adaptibilní...

Otrava štířím bodnutím

Na zemi žije dle nejnovějších poznatků šest set padesát živočichů z řádu jedovatých štírů. Většina z těchto tvorů je pro člověka zcela neškodná, neboť mají slabší koncentraci jedové látky. Tento toxin využívají...

Otravy blanokřídlým hmyzem

Od jara až do podzimu je velmi aktivní blanokřídlý hmyz. Do této skupiny spadají standardně včely, sršni a vosy. Jedná se o suchozemská stvoření, jejž obývají skoro všechny světadíly. Na našem území se tito živočichové...

Jedovatí pavouci

V souvislosti se změnou klimatických podmínek dochází v přírodě také k migraci některých živočichů, jejichž rodným krajem jsou mnohem odlehlejší končiny. Tím poněkud nevítaným druhem jsou pavouci, kteří u spousty lidí...

pletení a háčkování