Magazín zdraví

Co dělat proti chrápání

Chtěli byste spát, ale někdo z vašich blízkých v pokoji vydává nepříjemné zvuky? Ty můžete vnímat jako obtěžující hluk. Tyto zvuky se v nočním klidu rozléhají po celém bytě či domě. Tento rámus vás ruší a nenechá vás...

Otrava mločím jedem

Letní měsíce nám nabízí vskutku pestrou řadu zážitků. Některé nás mile překvapí a na ně pak dlouho s povděkem vzpomínáme. Na jiné bychom nejraději velice rychle zapomněli. Nejinak tomu je v situaci, když se člověk...

Otrava sinicemi

Sinice jsou mikroskopické organismy z třídy cyanophyceae. Tento druh lze pokládat za jednobuněčnou autotrofní a prokaryotickou formu života. Ve skutečnosti jde o prastaré fotosyntetické bakterie, které mají úžasnou adaptibilní...

Otrava štířím bodnutím

Na zemi žije dle nejnovějších poznatků šest set padesát živočichů z řádu jedovatých štírů. Většina z těchto tvorů je pro člověka zcela neškodná, neboť mají slabší koncentraci jedové látky. Tento toxin využívají...

Otravy blanokřídlým hmyzem

Od jara až do podzimu je velmi aktivní blanokřídlý hmyz. Do této skupiny spadají standardně včely, sršni a vosy. Jedná se o suchozemská stvoření, jejž obývají skoro všechny světadíly. Na našem území se tito živočichové...

Jedovatí pavouci

V souvislosti se změnou klimatických podmínek dochází v přírodě také k migraci některých živočichů, jejichž rodným krajem jsou mnohem odlehlejší končiny. Tím poněkud nevítaným druhem jsou pavouci, kteří u spousty lidí...

Otrava pasivně jedovatými rybami

Pod mořskou a sladkovodní hladinou se to jenom hemží nejrůznějšími rybami. Předpokládá se, že asi kolem pět set druhů ryb se vyznačuje typickou pasivní jedovatostí. Zvláště tyto ryby stojí jednoznačně za nejčastější...

Jedovaté ryby

Nebezpečné živočichy lze nejčastěji potkat na dovolené. Nejeden takový exemplář obývá mořské vody. V ohrožení mohou být jak samotní plavci, tak i potápěči. Stačí malá nepozornost a na světě je ošklivá nehoda. Ta může...

Chřipkové epidemie

V posledních dnech se na nás ze všech stran valí varování před možnými epidemiemi chřipky. Nic zvláštního, říkáte si, protože epidemie chřipky tu máme každým rokem. Nicméně, v historii byly i případy velmi silných epidemií,...

Jedovatí živočichové v moři

Slovo dovolená v nás evokuje pohodu, relaxaci a romantiku. Někteří ji tráví poznáváním kulturních a přírodních památek, jiní zase volí aktivnější formu zábavy. Oblíbené jsou i adrenalinové sportovní aktivity. Při všech těch...

pletení a háčkování