Psychiatrie

Psychiatrie se zabývá problematikou duševních poruch, které se projevují v oblasti myšlení, emocí, vnímání a chování. Jedná se o diagnostiku a léčbu nemocí jako schizofrenie, bipolární poruchy, depresivní stavy aj. Případně také zajišťuje psychoterapeutické vedení. Specialistou je psychiatr.

Týká se části těla

Nemoci z oboru psychiatrie

pletení a háčkování